Rutina 1: L'RCTB-1899 t'ofereix idees per seguir entrenant des de casa

16/03/2020

Ens trobem en una situació molt complicada i les mesures obligatòries implantades pel govern ens requereixen que ens quedem a casa. És molt important no sortir al carrer si no és estrictament necessari. Des de l'RCTB-1899 seguim treballant per minimitzar l'impacte i seguir oferint el màxim de servei possible als nostres Socis.

Les pautes que exposem es fan seguint les recomanacions efectuades per la Sociedad Española de Medicina del Deporte, la Agencia de Protección de la Salud en el Deporte y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España.

Tenint en compte el principi de reversibilitat, els entrenaments produeixen unes adaptacions fisiològiques que desapareixen quan aquest disminueix (Bosquet & Mujica ., 2012).
 
Per exemple, quan deixem d’entrenar durant 12 dies o més:

  • El nostre consum d’Oxigen (VO2max) disminueix fins a un 15%  (Coyle et al. 1984)
  • La quantitat màxima de sang que expulsa el cor per minut disminueix i, per tant, augmenta la nostra Freqüència Cardíaca màxima fins a un 5%
  • Augmenten els nivells de lactat exponencialment (mètode utilitzat per a determinar nivell aeròbic) en esforços màxims i submaxims, per tant, la nostra capacitat aeròbica disminueix.
  • Alteracions a nivell metabòlic que afecten tant a la utilització de substrats energètics (Glucosa i Greix) com a les reserves de glucogen (Mujika & Padilla 2001)

 
En resum, el rendiment pot disminuir d’un 4% a un 25% en períodes d’inactivitat de 2-4 setmanes.
 
Es per això que durant aquestes dues setmanes, us proposem una rutina diària d’exercici per fer a casa, dissenyada per Ricard Cesari (preparador físic de l'RCTB-1899), que dura 15’ i no requereix de material (si a més a més algú té bicicleta o el·líptica, estaria bé utilitzar-ho per fer 30’ d'escalfamen. Quant més fem, millor).
 

Us animem a tots a seguir en moviment!