Avís legal

DADES GENERALS

En compliment de la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és del Reial Club de Tennis Barcelona, amb seu social al carrer Bosch i Gimpera nº 5 de Barcelona (C.P. 08034) i CIF G08555278, inscrit al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, en la Secció Primera, amb el núm. 2440, en data 13/07/1983.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Persona (en endavant LOPD), l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades en fitxers titularitat del Reial Club de Tennis de Barcelona, amb la fi de gestionar la relació que manté el club amb vostè i de poder-li prestar i oferir correctament els seus serveis. Mitjançant l’entrega de la direcció de correu electrònic i les seves dades personals, els socis donen el seu consentiment per que dites direccions siguin tractades amb les finalitats descrites al paràgraf anterior, i per enviar comunicacions del Club, garantint la confidencialitat de dites dades.

RCTB-1899 posa a disposició dels socis la direcció de correu electrònic lopd@rctb1899.es per que aquests puguin comunicar-se amb el Club en temes referents al web i per exercir els seus drets d’oposició, rectificació o cancel·lació. Així mateix, poden dirigir-se directament a la seu del Reial Club de Tennis de Barcelona, en carrer Bosch i Gimpera nº 5 de Barcelona (C.P. 08034).

El Reial Club de Tennis de Barcelona declara expressament que compleix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent a l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. Ser usuari del web implica que vostè reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i les de la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no està d’acord amb aquestes condicions no continuï utilitzant aquest web. Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

RESPONSABILITATS

L’empresa no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errades o males configuracions del software instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés al lloc web.

Així mateix, el Reial Club de Tennis Barcelona es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per allò.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’entitat mercantil REAL CLUB DE TENNIS BARCELONA-1899 amb domicili a Bosch i Gimpera, 5-13 – 08034 Barcelona, prevista del CIF número G08555278, és la titular del lloc web www.rctb1899.es així com de tota marca o signe distintiu present en aquest lloc web i correspon al seu legítim titular, per allò BLAWCEL ha sigut llicenciada per incorporar-les al lloc web www.rctb1899.es. 

Tot el contingut del lloc web www.rctb1899.es incloent, entre altres, reproduccions dels articles, fotografies, disseny gràfic, texts, programació, imatges, look and feel, logos i marques són propietat de REAL CLUB TENNIS BARCELONA-1899. Queda totalment prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública o al públic, posada a disposició del públic, transformació e igualment les modalitats d’explotació del mateixos en qualsevol tipus de format on-line o off-line, havent sol·licitat la corresponent autorització expressa per escrit al REAL CLUB DE TENNIS BARCELONA-1899, en tant que propietària exclusiva i a nivell mundial de www.rctb1899.es i el seu contingut, dirigint una carta a la següent direcció postal: c/ Bosch i Gimpera, 5-13 – 08034 Barcelona.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Barcelona, renunciant expressament a l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.