Servei Meteorològic de Catalunya

Dades de contacte
Berlín núm. 38-48 4a
08029
Barcelona
+34 93 567 60 90

Entre les funcions de l'SMC està la d'assistir les institucions que necessiten informació meteorològica i climàtica i col·laborar-hi.