Resultats de l'enquesta sobre l'Escola de Competició de l'RCTB-1899

21/09/2023

Els pares i mares enquestats consideren que tenen un grau alt d'implicació amb l'escola i les seves activitats. 

 

 

Una majoria contundent creu que els seus fills i filles no només es diverteixen, sinó que també aprenen. I també és significatiu que l'alumnat expliqui què fan en les seves sessions d'entrenament: què han fet, amb qui han entrenat, els companys d'entrenament, etc...

 

 

 

 

 

També es valora molt positivament el nivell d'implicació i motivació dels tècnics de l'escola de competició, així com els intercanvis de jugadors entre els diferents grups de competició. 

 

 

Arran de les respostes, el calendari de tornejos és adequat, igual que l'ús de la plataforma 360 player per digitalitzar les sessions d'entrenament, competicions, etc... També es veu com a positiu que, gràcies a les filmacions, cada trimestre es puguin fer correccions a l'alumne/a.

 


 

 

 

La valoració del responsable de la secció és realment bona per part dels pares/mares: compromès, accessible i proper són els adjectius utilitzats per definir-lo. 

 

 

La intensitat dels entrenaments en totes les àrees de competició (Benjamí Federat, Cornellà, Alt Rendiment i Next Gen) obtenen una valoració alta per part dels enquestats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els pares i mares han percebut els canvis viscuts a l'Escola en els dos últims anys, destacant les variacions en l'estructura tècnica i també que ha millorat significativament en quant a organització i coordinació.

 

 

 

 

 

 

 

La majoria de pares/mares no volen que les sessions d'entrenament dels més petits de la secció de Cornellà es retallin per tornar abans al club. 

 

Tot i que estan satisfets amb el seguiment dels tornejos, molts dels enquestats consideren que potser no hi ha suficient personal i aleguen que un sol entrenador no dona a l'abast en haver de seguir més d'un partit a la vegada. També mostren la seva conformitat amb l'organització i les capitanies en els tornejos per equips.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per acabar, la comunicació de l'Escola.Famílies, que, des de l'Escola de l'RCTB-1899 sempre es treballa per millorar, es considera correcta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els responsables de l'Escola de Competició han pres nota de tots els suggeriments i propostes fets pels pares i mares i els analitzaran per la seva possible aplicació.

Finalment, agraïm a tots els participants haver de dedicar el seu temps a respondre a aquesta enquesta. El seu objectiu principal, com sempre, és ajudar-nos a millorar.