Resultats de l'enquesta sobre l'Escola de Tennis de l'RCTB-1899

17/02/2023

El mes de desembre passat es va realitzar una enquesta als socis/es sobre el seu grau de satisfacció amb l'escola en les diferents etapes/grups

A l'Escola de Base, una àmplia majoria va afirmar que els seus fills i filles gaudeixen i es diverteixen aprenent a jugar a tennis i que estan molt satisfets amb la distribució per any de naixement i pels formats d'entrenament. A més, valoren molt positivament el nivell d'implicació dels seus tècnics i destaquen entre les seves qualitats les de “responsable”, “accessible” i “compromès”.

A l'Escola de Competició Club no federats, el nivell de satisfacció també és molt elevat i destaquen la bona acollida de la nova plataforma 360player. També es mostren molt satisfets amb la incorporació de la preparació física als entrenaments i amb la comunicació entre les famílies i l'Escola.

A l'Escola de Competició Club federats aprecien especialment el nivell d'implicació dels tècnics, als quals defineixen com a “compromesos”, “propers” i “responsables”. A més a més, es considera molt positiu compartir entrenaments amb la secció de competició de Cornellà, així com la comunicació amb les famílies.

Finalment, al grup d'Universitaris i Juniors, la comunicació directa amb els alumnes, així com el fet de gravar en vídeo els seus entrenaments perquè puguin observar directament la seva progressió, han estat aspectes molt valorats. De la mateixa manera, estimen molt positivament les iniciatives per organitzar activitats en cap de setmana per a fomentar-ne la cohesió.

D’entre els múltiples suggeriments i aportacions fetes per les famílies, destaquen aspectes com:

  • La importància de l'Escola per crear vincles entre ells
  • Que les activitats pares-fills fomenten molt la relació familiar
  • La necessitat del feedback dels entrenadors als pares, sobretot quan són petits, ja que el feedback del propi nen/a no és tan clar com en edats més avançades

Tota la informació rebuda permetrà als responsables reforçar la línia marcada i revisar aspectes per a seguir millorant.