Celebrada l’Assemblea Ordinària de Socis

22/07/2021

La sala d’actes del Liceu Francès va acollir l’Assemblea Ordinària de Socis de l’RCTB-1899, celebrada de forma presencial i respectant totes les mesures de seguretat

El president, el Sr. Jordi Cambra, va fer un repàs de l’any 2020, un dels anys més complicats que ha viscut el Club darrerament a causa de l’impacte de la pandèmia però que ha posat de manifest el compromís i la fidelitat de tots els socis, associats, membres de la Junta Directiva, professionals i col·laboradors de l’entitat.

 

Seguidament, el Sr. Genaro Millet, vicepresident Social i Institucional, va fer un repàs de la Memòria Social, destacant els reconeixements fets als socis amb més de 50 anys i més de 75 anys d’antiguitat al Club i la bona salut de les Penyes i les pools que, malgrat les restriccions, van dur a terme diferents activitats socials i esportives. També es van destacar les diverses activitats On-line posades en marxa durant el confinament per mantenir el caliu i el contacte amb els socis, així com diverses accions solidàries per respondre a l’emergència sanitària i social. La tradicional festa del Nadal familiar va ser la cloenda d’aquest any tan atípic.  La Memòria Social fou aprovada per unanimitat.

 

A continuació, la vicepresidenta esportiva, la Sra. Sònia Roig, va presentar la Memòria Esportiva, també marcada per les interrupcions degudes a la COVID. Malgrat tot, es van poder celebrar diverses competicions així com la 99ena edició del Campionat Social de l’RCTB-1899, amb 51 proves i quasi 400 jugadors inscrits a les diferents modalitats. De nou, els equips del Club van assolir grans resultats, amb un total de

35 finals disputades i 19 títols aconseguits. A nivell individual, els nostres jugadors i jugadores també van assolir diversos èxits a les categories juvenils, destacant 2 Campionats d’Espanya individuals i 3 sots-campionats així com 7 campions individuals de Catalunya i 12 en la modalitat de dobles. Els torneigs sènior es van haver de suspendre per la pandèmia. A nivell professional, l’RCTB-1899 va finalitzar l’any amb 11 jugadors i 5 jugadores entre els top-100 del rànquing mundial.  

A més, també es va presentar el nou organigrama i les noves incorporacions a l’Escola de Tennis del Club i l’acord signat amb la Rafa Nadal Academy per formar als jugadors del Club de totes les categories.

 

En quant a l’àrea de Pàdel, el Sr. Enric Sanmartí, Vocal de la Junt Directiva, va exposar les principals fites assolides, principalment la celebració dels diversos torneigs, destacant el 26è Campionat Social així com les Estades d’Estiu, que es van consolidant entre els socis. En quant a resultats esportius, destaca el sots-campionat de Catalunya de l’equip masculí de 1era categoria i l’ascens de l’equip femení a 2a categoria.

 

Pel que fa al Wellness Center, el Sr. Peter González, vocal de l’àrea, va agrair molt especialment la paciència i la fidelitat dels abonats ja que és l’àrea que més restriccions ha patit durant tot l’any, així com la bona labor dels professionals que van traslladar moltes de les activitats a l’exterior a fi de poder donar-los continuïtat.

 

La memòria esportiva també fou aprovada per unanimitat.

 

El cinquè punt de l’Assemblea va ser la presentació de la Memòria Econòmica, a càrrec del Sr. José Cuevas, Tresorer i responsable de l’àrea. El Sr. Cuevas va destacar la bona gestió feta en un any en el que es va haver de cancel·lar la celebració del Trofeu Conde de Godó, amb el conseqüent impacte econòmic negatiu per al Club. Gràcies a millores en l’àmbit de la gestió i a contribucions diverses de Sponsors i ATP, es va aconseguir minimitzar l’impacte en les finances del Club i, per tant, la salut financera i patrimonial de l’RCTB-1899 és avui bona, gràcies també a la millora en el resultat ordinari de gestió i a una visió més a llarg termini que garanteixi la sostenibilitat econòmica del club.

Al capítol d’inversions, destaquen les que s’han dut a terme en el projecte d’eficiència energètica així com les diverses millores en instal·lacions i serveis, tals com les saunes dels vestidors, les portes automàtiques, el mobiliari de la piscina i l’snack o la millora de diverses pistes de tennis.

Pel que fa al pressupost 2021, continua la premissa de rigor i prudència pressupostaria, amb previsions de manteniment d’ingressos i de quotes. L'objectiu segueix sent millorar el resultat Ordinari del Club per garantir la seva viabilitat a mitjà i llarg termini. El resultat econòmic total del club millora pel bon resultat del torneig, en bona part pel nou marc del contracte de gestió i operació del BOBS. En aquest context, el pressupost per l'exercici del 2021 contempla la tornada als resultats econòmics positius de l'RCTB-1899 després de 5 anys de pèrdues. Es contempla una important inversió en la reforma dels vestidors masculins. Tant el balanç econòmic con el pressupost també foren aprovats per unanimitat.

 

El punt 7 va ser l’aprovació de les quotes pel 2021, mantenint-se les mateixes quotes pels socis i incrementant-se un 1% les quotes pels socis numeraris, punt aprovat unànimement.

El punt 8 fou la ratificació per part de l’Assemblea dels càrrecs de Vicepresident Primer en la persona del Sr. Xavier Pujol, de Vicepresidenta Esportiva en la persona de la Sra. Sònia Roig, de Vocal de l’Àrea Social, Esportiva, Wellness i Joves, el Sr. Francesc Terns i de Vocal de l’Àrea Esportiva i Econòmica, el Sr. Carlos Rodríguez, càrrecs que van ser ratificats per unanimitat.

El punt 9 de l’Assemblea fou l’informe del Trofeu Conde de Godó, a càrrec del CEO del torneig, Sr. Xavier Pujol. El Sr. Pujol va informar sobre la finalització del contracte amb IMG, l’inici de la relació amb Tennium i el nou model de contracte de col·laboració així com la renovació de l’acord de patrocini amb Banc Sabadell – en plena pandèmia –, fet que demostra la importància i la consolidació del Trofeu Conde de Godó.

El Sr. Pujol també va posar de manifest la bona gestió feta al torneig d’aquest any, amb els riscos i les incerteses que comportava, i que, malgrat tot, ha estat un gran èxit esportiu, amb un informe excel·lent per part de la pròpia a ATP i els jugadors. Tot i les nombroses restriccions d’aforament i d’activacions, el resultat del torneig ha estat per sobre del de 2019, fet que confirma l’aposta pel canvi de model amb Tennium. L’informe del torneig també fou aprovat per unanimitat.

El punt 10, presentat pel secretari de la Junta Directiva el Sr. Sebastián Farriols, correspongué a la modificació de diferents articles dels Estatuts del Club, principalment amb l’objectiu de promocionar el rejoveniment de la massa social, actualitzar les noves situacions com la de les parelles de fet o incloure un nou article, el 30bis, que contempla la creació de la figura de President Honorari, a proposta dels socis o de la Junta Directiva, ratificat per l’Assemblea. A continuació, el punt 11 de l’ordre del dia va ser l’aprovació d’Albert Agustí, president de l’RCTB-1899 entre els anys 2008 i 2018, com a President Honorari del nostre Club, aprovació feta per unanimitat tant dels assistents a l’Assemblea com del propi president i la seva Junta Directiva.

La modificació dels Estatuts ha de ser aprovada per la Secretaria General de l’Esport i, una vegada ratificats, seran posats en coneixement de tots els socis, a fi que coneguin la versió actualitzada dels Estatuts que regeixen el nostre Club.

A dos quarts de deu de la nit es va donar per finalitzada l’Assemblea General Ordinària de socis de l’RCTB-1899.