Activitats de Setmana Santa 2020

05/03/2020

Del 06 al 09 d’abril

 

HORARIS

  • Matins sense dinar de 9 a 13h                         142,63€/setmana

Tennis, preparació física i jocs                                            

  • Matins amb dinar de 9 a 15h                            194,54€/setmana

Tenis, preparació física, jocs, dinar i tallers                       

 

 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Responsable: Xavi Alujas 

Enviant un e-mail a xalujas@rctb1899.es  indicant:

  • Nom i cognom dels alumnes
  • Modalitat escollida
  • Nom del soci, data naixement, DNI, e-mail i telèfon de contacte (només per alumnes nous)
  • Acceptació del tractament de dades de i consentiment d’imatges (només per alumnes nous)

 

  • Les presents dades personals són cedides per l’interessat/da a l’RCTB-1899 amb l’únic fi de possibilitar els serveis i prestacions als que té dret l’interessat per participar en les Estades d’Estiu de l’RCTB-1899. A més, dono el meu consentiment a que les meves dades puguin ser utilitzades per a la recepció de comunicacions de l’Activitat del Club. Així mateix, permeto la cessió de les meves imatges, vídeos o sons registrats pels equips de vigilància de l’RCTB-1899 amb objecte de garantir la seguretat de les persones i les seves pertinences..
  • Permeto cedir les imatges, vídeos i sons que pugin ser registrats pel Club amb fins de publicitat i màrqueting de l’RCTB-1899.

 

La inscripció a las activitats de Setmana Santa suposa l’acceptació de la normativa de l'Escola de Tennis. Els alumnes que no constin al registre d’associats, se’ls cobrarà la quota social proporcional (quota transeünt: 49€)

Les places son limitades, i el criteri de prioritat serà el següent:

1r Alumnes que actualment estan inscrits a l’Escola

2n Ordre d’inscripció